Trinh Cong Son Scholarship

Vui lòng tải đơn tham gia chương trình tại đây.

Nộp đầy đủ thông tin theo yêu cầu gồm các phần sau:

  1. Đơn tham gia Học bổng
  2. Bản sao hồ sơ bằng cấp và bảng điểm tổng kết học văn hóa của 2 năm liên tiếp, gần nhất với thời điểm hiện tại.
  3.  Bản sao các chứng chỉ âm nhạc và trình diễn nghệ thuật hoặc giấy chứng nhận có tham gia các cuộc thi âm nhạc, không quy đinh quy mô lớn hay nhỏ (không bắt buộc)
  4. Thư giới thiệu từ hai (02) đến ba (03) đơn vị/cá nhân liên quan
  5. Một đoạn video biểu diễn cá nhân: Tiết mục biểu diễn có thể được thể hiện qua thanh nhạc hoặc bằng nhạc cụ (có thể thực hiện bằng điện thoại)
  6. Một đoạn video trả lời các câu hỏi sau đây:

                – Vì sao con/em muốn theo đuổi ước mơ âm nhạc?

Sau khi hoàn tất trọn bộ hồ sơ (Đơn và các hồ sơ khác theo yêu cầu bên trên) thí sinh gửi về địa chỉ email TCS.Scholarship@smpaa.edu.vn

Thí sinh sẽ được thông báo khi chúng tôi đã nhận được đơn. Những tài liệu thất lạc (ví dụ như sơ yếu lý lịch hay thư giới thiệu) có thể làm trễ tiến trình xét duyệt hoặc có thể làm hồ sơ bị từ chối. Hãy kiểm tra cẩn thận tất cả các tài liệu cần thiết theo yêu cầu.