Trinh Cong Son Scholarship

Chương trình học bổng này sẽ không thể phát triển sâu rộng nếu không có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cũng như sự góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Những đóng góp này đóng vai trò mật thiết trong việc giúp chúng tôi đảm bảo nguồn quỹ hỗ trợ các cá nhân sáng giá và tài năng nhất tỏa sáng; cũng như giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của những trẻ em mắc chứng tự kỷ và gia đình các em.

Học bổng Trịnh Công Sơn và SMPAA tiếp tục tìm kiếm và thiết lập mối các quan hệ đối tác mới để phát triển chương trình học bổng này, đem đến nhiều hơn những cơ hội thay đổi tương lai. Để biết thêm thông tin tài trợ, hợp tác và đóng góp đối với Học bổng Trịnh Công Sơn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email TCS.Scholarship@smpaa.edu.vn .

Cách tài trợ

“Mọi hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều đáng được trân trọng."  -Aesop-

"Tài trợ một Học bổng. Thay đổi Tương lai. Đóng góp một phần Lịch sử."