Trinh Cong Son Scholarship
Đêm nhạc Hợp xướng THE JOY OF SONG
Xem thêm

Đêm nhạc Hợp xướng THE JOY OF SONG

Hợp xướng và Dàn nhạc Quốc tế Tp. HCM xin được thông báo chương trình hòa nhạc sắp diễn ra: THE JOY OF SONG! Phần đầu của chương trình bao gồm các tác phẩm do chính Hợp xướng và Dàn nhạc Quốc tế Tp. HCM, Zadok the Priest sáng tác

Đêm nhạc từ thiện SOUL Christmas
Xem thêm

Đêm nhạc từ thiện SOUL Christmas

Ngày 17 tháng 12 này, SOUL Live Project hân hạnh giới thiệu đêm nhạc từ thiện SOUL CHRISTMAS – chủ đề “A Little Love”