Trinh Cong Son Scholarship

BAN CỐ VẤN

Ban cố vấn, bao gồm những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật Việt Nam, sẽ đưa ra tất cả quyết định về việc trao tặng học bổng.

bui-cong-duy
Thành viên Ban cố vấn
trinh-vinh-trinh
Thành viên Ban cố vấn
nguyen-duy
Thành viên Ban cố vấn
thanh-bui
Thành viên Ban cố vấn
nguyen-quang-dung
Thành viên Ban cố vấn
tyler-smith
Thành viên Ban cố vấn
tran-manh-tuan
Thành viên Ban cố vấn
nguyen-cong-khe
Thành viên Ban cố vấn
nguyen-trong-chuc
Thành viên Ban cố vấn