Trinh Cong Son Scholarship

Học bổng Trịnh Công Sơn được thành lập bởi Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phối hợp cùng Học Viện Âm Nhạc và Trình Diễn Nghệ Thuật SOUL (SOUL Music & Performing Arts Academy – SMPAA) nhằm mục đích phát triển các tài năng âm nhạc/ nghệ thuật có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về chứng Tự kỷ.

Dự án

Tin tức

Sống trong đời sống,
cần có một tấm lòng…

Trịnh Công Sơn

TẠO ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC

Bạn muốn kết nối với một cộng đồng lớn? Hãy liên lạc với chúng tôi! Chúng ta có thể chung tay thông qua nhiều hoạt động.

LAN TRUYỀN THÔNG ĐIỆP

Liên hệ với chúng tôi với bất kỳ chiến lược truyền thông tuyệt vời trên mạng xã hội của bạn hoặc chia sẻ cảm tưởng của bạn về chúng tôi trong cộng đồng của mình.

TÀI TRỢ CÁC SUẤT HỌC BỔNG

Tài trợ học bổng để các em có thể thụ hưởng nhiều cơ hội giáo dục

TỔ CHỨC SỰ KIỆN GÂY QUỸ

Nếu bạn muốn tổ chức một trong những sự kiện gây quỹ hàng tháng của chúng tôi trong khu vực của bạn, chúng tôi muốn nghe thêm từ bạn.